Cổng kiểm soát ra vào

Các cổng kiểm soát ra vào cho phép điều khiển trực tiếp bằng điện hay kết hợp với các  thiết bị kiểm soát ra vào khác như máy quét thẻ, máy kiểm soát vân tay,... Các cổng kiểm soát này với tính năng đa dạng cho phép cài đặt điều khiển một chiều / hai chiều di chuyển linh hoạt. Cách điều khiển mỗi lần chỉ cho phép một người qua cửa, thiết bị giúp các cửa ra / vào trở nên trật tự và dễ dàng kiểm soát hơn. Các thiết bị này hỗ trợ rất hiệu quả cho việc chấm công nhân viên và an ninh cho văn phòng.

Các dòng sản phẩm chính bao gồm: