Hệ thống soát vé tự động - Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Suoi tien

Hệ thống soát vé tự động - Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

  • Địa điểm : 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM.
  • Quy mô : 18 làn vào.
  • Công nghệ : thẻ RFID.

 


e-ticket 1

 


e-ticket 2


e-ticket

 


 

VIDEO THAM KHẢO

Công nghệ mã vạchCông nghệ RFID