Hệ thống soát vé tự động - Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ

Thung lung tinh yeu

Hệ thống soát vé tự động - Thung Lũng Tình Yêu

  • Địa điểm : 05 - 07, Đường Mai Anh Đào, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
  • Quy mô : 6 làn vào.
  • Công nghệ : thẻ RFID.

 


 

Doi mong mo

Hệ thống soát vé tự động - Đồi Mộng Mơ


SoatveTLTY

 

SoatveTLTY1


SoatveTLTY2
VIDEO THAM KHẢO


Quy trình soát vé tự động Thung Lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ (Full)

 


  

Quy trình soát vé tự động Thung Lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ (Step)