Hệ thống soát vé tự động - Di Tích Cố Đô Huế

Hoang Cung 

 Hệ thống kiểm soát vé tự động – Các khu bảo tồn di tích Cố Đô Huế

- Địa điểm : Huế bao gồm Đại Nội (Hoàng Cung), Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng.
- Quy mô : 10 làn vào, 2 làn ra


 Dai Noi
Đại Nội - Hoàng Cung


Lang Khai Dinh
Lăng Khải Định


Lang Tu Duc
Lăng Tự Đức

 

Lang Minh Mang
Lăng Minh Mạng