Trạm thu phí Cam Thịnh - Khánh Hòa

Tram thu phi Cam Thinh

Trạm thu phí Cam Thịnh - Khánh Hòa

- Địa điểm: Quốc lộ 1A, Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa ( KM1488 - KM1525).
- Quy mô: 6 làn xe.
- Công nghệ: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + Nhận dạng biển số xe.
 

 
CamThinh1
 
CamThinh2
 
CamThinh3
 
CamThinh4