Trạm thu phí Cầu Cổ Chiên - Bến Tre, Trà Vinh

TTP CauCoChien

Hệ thống thu phí giao thông MTC & ETC - Cầu Cổ Chiên - Bến Tre - Trà Vinh

- Địa điểm: Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh - Bến Tre ( KM11+850 ).
- Quy mô: 8 làn xe.
- Công nghệ: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + thu phí tự động ETC (công nghệ RFID) + Nhận dạng biển số xe.
 


Tram thu phi Cau Co Chien

TTP Cau Co Chien

ETC Co Chien

CoChien3

CoChien1

CoChien2
 
 
CoChien4