Trạm thu phí Cầu Dân Sinh Phú Hữu - Hậu Giang

Cau Phu Huu

Hệ thống thu phí giao thông Cầu Phú Hữu - Hậu Giang

- Địa điểm: Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Quy mô: 3 làn xe máy, 1 làn xe ô tô.