Giải pháp đếm xe (Vehicle Counting System)

Là giải pháp tiết kiệm chi phí hỗ trợ việc kiểm soát xe cho từng khu vực, giám sát số lượng xe vào trong bãi để biết số lượng vị trí còn trống cho từng khu vực (thay vì khách hàng đầu tư PGS). Hoặc đây là một phần của PGS nhằm giúp kiểm soát chặt chẽ hơn, chính xác hơn cho từng vị trí đậu xe trong bãi.


Hệ thống đếm xe tại các lối vào và ra của từng khu vực và hiển thị số lượng còn trống tại lối vào của từng khu vực đó.

Sơ đồ hệ thống như sau:

couting_diagram