Giải pháp quản lý bãi đỗ xe (Intelligent Parking Management System)

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh mang đến cho chủ đầu tư sự quản lý toàn diện và chuyên nghiệp từ việc thu phí đỗ xe (chống thất thu trong việc thu phí), hạn chế mất cắp xe trong bãi, hướng dẫn đỗ xe tự động và nhanh chóng, giải quyết việc ùn tắc trong bãi đỗ xe. Việc quản lý chặt chẽ và sự hài lòng của khách hàng sẽ giúp tăng doanh thu một cách đáng kể.
Hệ thống bãi đỗ xe thông minh bao gồm nhiều hệ thống con có thể hoạt động độc lập hoặc kết với nhau, bao gồm:
1.1 Giải pháp tự động (Non-Stop)
1.2 Giải pháp bán tự động (One_Stop)
3.1 Hệ thống hiển thị hướng dẫn đỗ xe (LED Display, LED Indicator)
3.2 Hệ thống đếm xe (Vehicle Counting System)
3.3 Hệ thống đặt chỗ đỗ xe (Space Reservation)
3.4 Hệ thống truy vấn (Vehicle Location Querry System)