IOLAN Console Servers

XUẤT XỨ: PERLE - CANADA

Console Server Solutions for Secure Data Center Management

Thỉnh thoảng Các dòng sản phẩm IOLAN Console Servers của Perle có thể xem như các Serial Terminal Server, cung cấp các nhu cầu cần thiết nhất cho những người quản lý dữ liệu trung tâm như việc quản lý bảo mật các Cisco routers, switches và firewalls, các máy chủ Solaris, Windows, Unix và Linux, PBXs hoặc bất kỳ thiết bị nào với cổng Console chuẩn truyền thông nối tiếp. Perle mang đến cho các chuyên gia IT và nhân sự trung tâm hoạt động mạng (NOC) sản phẩm Serial Console Servers với tất cả tính năng bảo mật tiến tiến cần thiết để dễ dàng thực thi việc quản lý dữ liệu trung tâm bảo mật từ xa và việc quản lý các tài sản IT bên ngoài từ bất kỳ một nơi nào đó trên thế giới.

Vui lòng chọn các dòng sản phẩm sau cho ứng dụng của bạn: