IOLAN Device Servers

XUẤT XỨ: PERLE - CANADA

IOLAN Serial Device Servers cho phép bạn dễ dàng kết nối với bất kỳ các thiết bị với cổng nối tiếp RS232, RS422 hoặc RS485 qua Ethernet. Và với kỹ thuật TrueSerial® sáng tạo bạn cũng có thể truyền thông nối tiếp chính xác qua mạng Ethernet.

Các dòng Serial Device Servers tiên tiến là lựa chọn tốt nhất cho việc kết nối các thiết bị bất đồng bộ như các modem, máy POS, máy in và các thiết bị công nghiệp khác qua cổng nối tiếp dựa trên cổng COM, hoặc các ứng dụng dựa trên UDP / TCP.

Vui lòng chọn các dòng sản phẩm sau cho ứng dụng của bạn: