IOLAN Terminal Servers

XUẤT XỨ: PERLE - CANADA

iolan-sts16_rackPerle Terminal Servers (còn được gọi là Serial Servers) dễ dàng kết nối các bất kỳ thiết bị với các cổng nối tiếp qua Ethernet để truy cập tới các ứng dụng máy chủ mạng. Và với kỹ thuật TrueSerial® sáng tạo, một Perle Terminal Server là sản phẩm duy nhất để đảm bảo việc truyền thông nối tiếp đáng tin cậy. Các giải pháp Serial to Ethernet là lựa chọn tốt nhất cho các thiết bị mạng không đồng bộ như là việc quản lý các cổng Console của thiết bị Cisco, máy POS, các máy chủ, các modem, các đầu đọc thẻ và một phạm vi rộng lớn các thiết bị công nghiệp thông qua TCP/IP Ethernet.

Hãy bỏ ra vài phút để lắp đặt một Ethernet Terminal Servers của Perle từ 1 cổng đến 48 cổng nối tiếp để trải nghiệm sức mạnh của việc hỗ trợ IPv6, công nghệ bảo và mã hóa đa dạng trên thị trường.

Vui lòng
chọn các dòng sản phẩm sau cho ứng dụng của bạn: