RS-232 sang RS-422/485 và Repeater

Các sản phẩm chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS-422/485 (RS-232 to RS-422/485 Converter) nhằm kéo dài khoảng cách truyền dữ liệu xa hơn mà vẫn đảm bảo an toàn cho dữ liệu và khả năng kết nối mạng RS-422/485 rộng hơn. Thiết bị có thể cho phép kết nối kiểu điểm - điểm hoặc đa điểm phù hợp cho các ứng dụng điều khiển trong công nghiệp.

Các sản phẩm lặp lại tín hiệu RS-422/485 (RS-422/485 Repeater) nhằm mở rộng khoảng cách truyền thông khi đường truyền xa hơn 4000 feet (1200m) và nâng khả năng kết nối mạng RS-422/485.

 

alt HÃNG ATC - CHINA

ATC-101

Port Powered RS-232 to RS-422 Interface Converter Non Isolated

ATC-102

RS-232 To TTL Converter

ATC-106A

Low Cost Port Powered RS-232 to RS-485 Interface Converter Non Isolated

ATC-105

DB9 RS-232 to RS-422/485 Isolated Converter with 600W Surge Protection

ATC-107

DB25 RS-232 to RS-422/485 Isolated Converter with 400W Surge Protection

ATC-107N

Industrial Class Wall Mounted RS-232 to RS-422 /485 Isolated Interface Converter with RS-232/ 422/485 Port 1000W Surge Protection

ATC-108

DB9 RS-232 to RS-422/485 Isolated Converter with 1000W Surge Protection

ATC-108N

Industrial Class Wall Mounted RS-232 to RS-422/485 Isolated Interface Converter RS-422 /485 Port 1000W Surge Protection

ATC-109

RS-422/485 Photoelectric Isolation Data Repeaters With 1000W Surge Protection

ATC-109N

Industrial Class Wall Mounted RS-422/485 Photoelectric Isolation Data Repeaters With 1000W Surge Protection

ATC-1204

4-Port RS-485 Hub with Net Error Alarm

ATC-155

Photoelectric Isolation Long Distance Transceiver

ATC-131

RS-232 Serial Port Photoelectric Isolator

alt HÃNG TOPSCCC - TAIWAN

EX-9510

RS-485 (isolated) repeater

EX-9510A

RS-422/RS-485 (isolated) repeater

EX-9520

RS-232 (isolated) to RS-485 converter, Autopro

EX-9520R

RS-232 to RS-485 (isolated) converter, Autopro

EX-9520A

RS-232 (isolated) to RS-422/485 converter, Autopro

EX-9520AR

RS-232 to RS-422/485 (isolated) converter, Autopro

alt HÃNG TRYCOM - TAIWAN

TRP-C06

RS232 to RS422/485 isolated converter.

TRP-C06H

2-Port RS232 TO RS422/485 isolated converter.

TRP-C07

RS422 /485 isolated Repeater.