RS-232/422/485 sang Ethernet

Hệ thống thu thập dữ liệu truyền thống thu thập dữ liệu thông qua cổng truyền thông nối tiếp (RS-232, RS-422/485). Ethernet To Series là thiết bị chuyển đổi quản lý một hay nhiều cổng nối tiếp có thể cho phép những thiết bị công nghiệp truyền thống với cổng RS-232, RS-422/485 dễ dàng truy cập và điều khiển thông qua TCP/IP Ethernet và các cổng nối tiếp theo nhu cầu của người sử dụng. Bạn không phải lo lắng về các Bus socket của máy chủ (như PCI, ISA bus) và giới hạn của các hệ điều hành khác nhau nếu máy tính của bạn có hỗ trợ nghi thức TCP/IP.

Dòng sản phẩm này có ứng dụng rộng rãi với tất cả các thiết bị có cổng truyền thông nối tiếp như điều khiển trong công nghiệp, thiết bị đọc thẻ, các máy tự động, máy bán hàng, PLC, bảng hiển thị thông tin ngoại tệ bằng LED.

 

 

alt HÃNG ATC - CHINA

ATC-1000

Low Cost TCP/IP To 1-Serial Port Device Networking Converter

ATC-1000WF

802.11b/g Wi-Fi to Serial Converter

ATC-2000

1-Serial Port Device Networking Converter

ATC-2000M

TTL interface 1- Serial Port Device Networking Embedded Module

ATC-2000WF

WLAN(802.11b) To 1-Serial Port RS-232/422/485 Converter

ATC-3000

Industrial Grade TCP/IP To RS-232/422/485 Converter

ATC-2004M

TTL interface 4 serial port embedded module

ATC-2004

4-Serial Port Device Networking Converter

ATC-WiFly

WiFly-GSX 802.11b/g to Serial Embeddad Module

perle.logo.sm HÃNG PERLE - CANADA
alt HÃNG TOPSCCC - TAIWAN

EX-9132

Ethernet to RS-485/422/232

EX-9132-2

Ethernet to 1xRS-485/422, 1xRS-232

EX-9486-W

WiFi / Ethernet to 1xRS-485/422/232

alt HÃNG TRYCOM - TAIWAN

TRP-C31S

Ethernet to RS-232/422/485 Converter

TRP-C36

Ethernet to 1 port RS232/422/485 isolated converter for commercial.

TRP-C37

Ethernet to 1 port RS-232/422/485 Converter with watch dog.

TRP-C37M

Modbus TCP to RTU/ASCII Gateway with watch dog.