Hoàng Vân triển khai các dự án thu phí giao thông MTC & ETC

Trong năm 2015, Công ty Hoàng Vân đã triển khai thành công các dự án thu phí giao thông đường bộ với quy trình thu phí một dừng MTC và thu phí không dừng ETC cho 3 trạm thu phí sau:

1. TRẠM THU PHÍ CẦU CỔ CHIÊN

- Quy mô: 8 làn xe.
- Địa điểm: Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh - Bến Tre ( KM11+850 ).
- Quy trình: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + thu phí tự động ETC (công nghệ RFID) + Nhận dạng biển số xe.
 

Tram thu phi Cau Co Chien

TTP Cau Co Chien

ETC Co Chien

Trạm thu phí Cầu Cổ Chiên 

 

2. TRẠM THU PHÍ CAM THỊNH

- Quy mô: 6 làn xe.
- Địa điểm: Quốc lộ 1A, Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa ( KM1488 - KM1525).
- Quy trình: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + Nhận dạng biển số xe.
 

 Tram thu phi Cam Thinh

Trạm thu phí Cam Thịnh

 

3. TRẠM THU PHÍ ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

- Quy mô: 6 làn xe.
- Địa điểm: Quốc lộ 1A, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ( KM947 - KM987).
- Quy trình: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + Nhận dạng biển số xe.
 

Tram thu phi Dien Ban Quang Nam

Trạm thu phí Điện Bàn - Quảng Nam 

 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 
Hiện nay, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - TIN HỌC HOÀNG VÂN cần tuyển dụng các vị trí sau:
- Lập trình viên: 02 người.
- Kỹ sư Điện tử - Tự động hóa: 02 người.
Các ứng viên có nhu cầu, vui lòng tải thông tin yêu cầu tuyển dụng sau đây:
 
Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 31/10/2018
 
Trân trọng !
Bộ phân tuyển dụng nhân sự.