Menu
Hoàng Vân triển khai các dự án kiểm soát vé tự động eTicket cho Dinh 1 Đà Lạt và Các khu bảo tồn di tích Cố Đô Huế

Hoang Cung

 Hệ thống kiểm soát vé tự động – Các khu bảo tồn di tích Cố Đô Huế

- Địa điểm : Huế bao gồm Đại Nội (Hoàng Cung), Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng.
- Quy mô : 10 làn vào, 2 làn ra


 Dai Noi
Đại Nội - Hoàng Cung

 

Lang Khai Dinh
Lăng Khải Định.

 

Lang Tu Duc
Lăng Tự Đức.

 

Lang Minh Mang
Lăng Minh Mạng.

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ Thuật
Mr. Thông
0916202479
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật IT
Mr. Trung
0917727008
Go Top