Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu
Dự án - projects
Hệ thống eTicket – Cáp Treo Chùa Hương, Hà Nội
Hệ thống kiểm soát vé tự động – Cáp Treo Chùa Hương, Hà Nội
Hệ thống quản lý bãi xe - Tòa nhà Him Lam
Hệ thống quản lý bãi xe - Tòa nhà Him Lam, TP.HCM
Hệ thống hướng dẫn đậu xe tự động – AEONMALL Hà Đông
Hệ thống hướng dẫn đậu xe tự động – AEONMALL Hà Đông
Hệ thống eTicket – KDL Fresh Garden, Đà Lạt
Hệ thống kiểm soát vé tự động – Khu du lịch Fresh Garden, Đà Lạt
Hệ thống quản lý bãi xe - Tháp bà Ponagar
Hệ thống quản lý bãi xe - Tháp bà Ponagar, Nha Trang, Khánh Hòa
Hệ thống eTicket – Di tích Tháp Bà Ponagar, Nha Trang
Hệ thống kiểm soát vé tự động – Di tích Tháp Bà Ponagar, Nha Trang
Hệ thống quản lý bãi đậu xe - Sân bay Tân Sơn Nhất
Hệ thống quản lý bãi đậu xe – Sân bay Tân Sơn Nhất
Hệ thống eTicket – Danh thắng Hòn Chồng, Nha Trang
Hệ thống kiểm soát vé tự động – Danh thắng Hòn Chồng, Nha Trang
Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ Thuật
Mr. Thông
0916202479
Kỹ thuật IT
Mr. Trung
0917727008
Go Top