Modbus TCP/RTU Gateway / thiết bị chuyển đổi giao thức mạng chuẩn công nghiệp

bộ chuyển đổi giao thức 2 chiều, chuyển đổi chuẩn vật lý giữa cổng Serial (RS232 / RS422 / RS485) và Ethernet

chuyển đổi giao thức gói tin giữa Modbus TCP và Modbus RTU/ASCII

Modbus TCP/RTU Gateway / thiết bị chuyển đổi giao thức mạng chuẩn công nghiệp | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

Modbus TCP/RTU Gateway,bộ chuyển đổi giao thức 2 chiều,thiết bị chuyển đổi giao thức mạng chuẩn công nghiệp
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Modbus TCP/RTU Gateway / thiết bị chuyển đổi giao thức mạng chuẩn công nghiệp chính hãng
Menu

Modbus TCP/RTU Gateway

Modbus gateway là một thiết bị với 2 chức năng chuyển đổi chính như sau:

  1. Chuyển đổi chuẩn vật lý giữa cổng Serial (RS232 / RS422 / RS485) và Ethernet
  2. Chuyển đổi giao thức gói tin giữa Modbus TCP và Modbus RTU/ASCII

 

 

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ Thuật
Mr. Thông
0916202479
Kỹ thuật IT
Mr. Trung
0917727008
Go Top